top of page
KONKURSAS
TVARKARAŠTIS
2016 m. VERT. KOMISIJA
ANKSTESNI KONKURSAI

Nacionalinio Balio Dvariono konkurso

vertinimo komisijos reglamentas

 

 • Konkurso dalyvių pasirodymas vertinamas 25 balų sistema. Galimos dešimtosios skaičiaus dalys po kablelio.

 

 • Vertinimo komisijos nariai nevertina savo mokinių pasirodymų.

 

 • Kiekvienas vertinimo komisijos narys, pildydamas atskirą protokolą įrašo vertinimo balą (skaičių), vertinimą (raidę) ir  pasirašo.  Pasibaigus  dalyvių  pasirodymui,  protokolus atiduoda sekretoriui, kuris komisijos narių vertinimus perrašo į bendrą protokolą. Pirmiausia į bendrą protokolą rašomos ir skaičiuojamos tik raidės. Jei daugumos komisijos narių sprendimas sutampa, rezultatas skelbiamas neskaičiuojant balų sumos. Jei nuomonės išsiskiria arba daugiau dalyvių surenka vienodą komisijos balsų skaičių apskaičiuotas balųvidurkis (suma / vidurkis / braukiami balai, besiskiriantys daugiau nei ±3 nuo vidurkio/ galutinis skaičius), lemia vietų pasiskirstymą.

 • Vertinimo komisijos nariai konkurso metu neaptarinėja tarp savęs ir viešai nekomentuoja konkurso dalyvių pasirodymų. Vertinimo komisijos sekretorius kartu su organizavimo komiteto deleguotu atstovu skaičiuoja balus ir galutinį rezultatą pateikia vertinimo komisijos nariams. Vertinimo komisijos nariai nesupažindinami su kiekvieno atskiro vertinimo komisijos nario balsavimu. Pateikiamas bendras protokolas su visais įrašytais balais, bet be komisijos narių pavardžių. Po galutinio rezultato savo mokinių nevertinusio komisijos nario balo (vertinimo) vietoje įrašomas  komisijos  daugumos  rezultatas (skaičius artimiausias vidurkiui), tačiau jis neskaičiuojamas.

 

 • Vertinimo protokolus savo parašais patvirtina visi vertinimo komisijos nariai.

 

 • Specialių prizų laimėtojai aptariami ir patvirtinami galutiniame vertinimo komisijos posėdyje atviru balsavimu.

 

 • Probleminiais klausimais  nepriėmus  sprendimo paprastos daugumos balsavimu, lemiamas yra vertinimo komisijos pirmininko balsas.

 

 • Numatytas laureatų skaičius (bendras visiems instrumentams ir visose amžiaus grupėse):

• saviraiškos ugdymo kategorijoje: ne daugiau 30 kaip laureatų; 

• profesinio rengimo kategorijoje: ne daugiau 30 kaip laureatų.

 

 • Orientacinės vertinimo ribos:                                                                                                           20 balųir daugiau –Laureatas (L)                                                                                              15→19,9 balų–Diplomantas (D)

 

 • Specialūs prizai gali būti skiriami:

- už geriausią Balio Dvariono kūrinio atlikimą;

- už geriausią baroko epochos kūrinio atlikimą;

- už geriausią klasicizmo epochos kūrinio atlikimą;

- už geriausią romantinio laikotarpio kūrinio atlikimą;

- už geriausią šiuolaikinio kūrinio atlikimą;

- už geriausią šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus kūrinio atlikimą;

- galimi ir kiti prizai.

 

 • Pirmininkas, pasitaręs su vertinimo komisijos nariais, turi teisę sustabdyti neprofesionalų grojimą, taip pat sutrumpinti dalyvio programą, viršijančią nustatytą laiko limitą.

 

 • Pasibaigus konkursui visų vertinimo komisijos narių nuomonė ir sprendimas sutampa.

 

 • Vertinimo komisija privalo laikytis Organizavimo komiteto nustatyto darbo grafiko ir konkurso nuostatų.

 

 • Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos salė

bottom of page