Bendrosios sąlygos

 

  • Nacionalinį atvirą Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursą organizuoja ir rengia organizacinis  komitetas,  Balio Dvariono  labdaros  ir paramos fondas, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla.

 

  • Konkurse gali dalyvauti visi jaunieji pianistai ir stygininkai, gimę 2000.06.19 ir vėliau.

 

  • Konkurso organizatoriai gali prašyti dokumento, įrodančio dalyvio amžių.

 

  • Konkurso dalyviai skirstomi į dvi - saviraiškos ugdymo bei profesinio rengimo kategorijas:

- saviraiškos  ugdymo  kategorijoje  dalyvauja  neformaliojo  švietimo įstaigų moksleiviai bei savarankiškai pasiruošę mokiniai,
- profesinio rengimo  kategorijoje dalyvauja mokiniai, besimokantys pagal Specializuoto ugdymo krypties  kartu  su muzikos / meniniu ugdymu programą ir LMTA parengiamųjų kursų ugdytiniai, Muzikos Akademijų studentai.

 

  • Konkurso  dalyvių  skirsymas  į  amžiaus  grupes  (tiek  Saviraiškos ugdymo tiek Profesinio rengimo kategorijos):

 

A - dalyviai gimę 2008.06.19 ir vėliau

B - dalyviai gimę 2004.06.19 ir vėliau

C - dalyviai gimę 2000.06.19 ir vėliau

 

Konkurso terminai ir laikas:

                  Saviraiškos ugdymo                           Profesinio rengimo

                  kategorijos dalyviai                            kategorijos dalyviai

 

                        Regionų etapas                                 Menų ir muzikos gimnazijose,

                        2019.12.10 - 2020.01.10                  mokyklose, konservatorijose
                                                                                     iki 2019 gruodžio 20 d.

                                                                                     SVARBU: profesinio rengimo
                                                                                     kategorijos dalyviai paraišką
                                                                                     turi užpildyti ir pateikti iki                                                                                                 GRUODŽIO 21 dienos

 

 

2020 metų     Nacionalinis turas                             Nacionalinis turas

vasario           numatomas  vasario 13 - 15 d.       numatomas vasario 1 - 2 d.

1 - 15 d.          Balio Dvariono dešimtmetėje         Balio Dvariono dešimtmetėje

                        muzikos mokykloje, Vilniuje            muzikos mokykloje, Vilniuje

 

KONKURSAS
TVARKARAŠTIS
2018 m. VERT. KOMISIJA
KONTAKTAI
ANKSTESNI KONKURSAI

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos salė