top of page
KONKURSAS
TVARKARAŠTIS
VERTINIMO KOMISIJA
ANKSTESNI KONKURSAI

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos salė

Nacionalinis Balio Dvariono

pianistų ir stygininkų konkursas

 

Pasidalindamas  ypatinga  muzikos  ir  meno  svarba  ir  prasme,  Balys Dvarionas (1904-1972) savo paskutiniaisiais gyvenimo metais norėjo aplankyti visas Lietuvos muzikos mokyklas. Nuo pat mažumės itin svarbu išmokti įsiklausyti – pirmiausia į tylą, ir  tą laiką, kai  vienas garsas  pasibaigęs  laukia atsirandant kito, kai bendras triukšmas stebuklingai pereina į darnų ir harmoningą sąskambį, svarbu išgirsti ir suprasti,   kodėl   viena gražu  ir  patinka, o  kažkas  skamba  nejaukiai.  Išlieka  ta muzika,   kurioje  atsispindi  gyvenimas,   kurioje  garsų  kalba  išreikštas  meninis pasaulio    visumos   suvokimas,    absoliučios    tiesos   ieškojimas  –  su  grožiu ir bjaurastimi,    meile   ir  kančia,  laisve  ir   apribojimais.  Tikras   menas  visuomet siekia idealo.

Itin   reikšminga,  kad   Aldonos  Smilgaitės - Dvarionienės,   Juliaus Andrejevo   ir Aleksandro  Jurgelionio  iniciatyva dar 1974 m. pradėtas Balio Dvariono pianistų ir stygininkų     konkursas   gyvuoja   ir   šiandien,   tarsi   pratęsia   kompozitoriaus susitikimus su vaikais.

Šimtai vaikų yra tapę šio konkurso nugalėtojais. Jų pats didžiausias laimėjimas – tai  Muzika,  kuri  tapo  jų  likimu. O  tūkstančiai dalyvių, prisilietusių prie Muzikos, kokioje   srityje   šiuo  metu   jie  bedirbtų,   visam   gyvenimui  liko  kūrybiškais  ir meniškais   žmonėmis.  O   kur  kūryba  ir  meniškumas,  ten –  Meilė  ir  Grožis. Sunkus   kelias   į šias   aukščiausio  žmoniškumo  viršūnes.  Bet tai  yra prasmės ir  vilties  kelias, tai – Muzikos kelias, kuriuo eidami suteikiame džiaugsmą kitiems ir  patys  praturtėjame.  Visos  Lietuvos  jaunieji  talentai,  o  kas  ketveri metai, kai vyksta   tarptautinis   konkursas,  ir  pasaulio   jaunieji     artistai   susitinka   kartu muzikuoti. Tai tikra gėrio šventė.

Įsiklausykime.  Įsiklausykime  į nuoširdų  tyrą  harmonijos pasaulį. Įsiklausykime į didingą grožį. Juk kaip vis mėgdavo kartoti Balys Dvarionas: „ne didybėje grožis, o grožyje didybė!
"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balio  Dvariono  Nacionalinis  konkursas  vienintelis  Lietuvoje  šalies  konkursas – tarptautinės  Europos jaunimo muzikos konkursų sąjungos (EMCY) narys: organizaciniame, kūrybiniame ir vertinimo komisijos darbe  prisilaiko  EMCY kokybės reikalavimų ir pritaiko geriausią Europos muzikinių tradicijų patirtį.

 

bottom of page