top of page

BALYS

DVARIONAS

 

KOMPOZITORIAUS MINTYS

“Mano estetiniai idealai susiformavo XIX a. roman- tizmo  aidų  veikiami,  aš  tikiu  muziko pašaukimu skleisti grožį, gėrį,harmoniją, auklėti žmogų, pakel- ti jį virš kasdienybės.Man rodos,klysta tie, kurie va- dina tokias pažiūras atitrūkimu nuo laikmečio. Žmonijos gėrio idealai daugelį tūkstantmečių išliko tie patys, nepakitę: meilė, tiesa, laisvė, draugystė… Tarnauti jiems - tai ne atsilikimas”.

 

Prof. Balys Dvarionas

Vilnius, 1971.

RENGINIAI
 

Balandž.​

23–30

Balandžio 23–30 d., 2016

Tarptautinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkursas Informacija

 

Lapkr.​

09

Lapkričio 9, 2015

Artėja Nacionalinis Balio Dvariono konkursas, jaunieji pianistai ir smuikininkai kviečiami teikti paraiškas! Informacija

 

Biržel.​

15-22

Birželio 15-22, 2015

Palangoje organizuojamas Tarptautinis jaunųjų menininkų seminaras

"Gintarinė svetainė"

NAUJIENOS

Sėkmingai įvyko X tarptautinis Balio Dvariono konkursas! Informacija čia.

Lapkr.​

25

Gruodž.​

21

LMTA iškilmingai atidaryta Balio Dvariono auditoija! Skaityti daugiau

Lapkričio 25, 2014

Prof. Jurgio Dvariono smuiko klasės studentų koncertas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje

Gruodžio 21, 2014

Koncertas Piano.lt salėje

David Geringas ir draugai

Dalyvauja  Justas Dvarionas!

Daugiau info čia

 

bottom of page