top of page
KONKURSAS
VERTINIMO KOMISIJA
ANKSTESNI KONKURSAI

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos salė

Alto ir arfos specialybių atviras

(tarptautinis) konkursas

 

Konkurso taisyklės:

 

 • Arfos ir alto konkursas vyks balandžio 6 - 8 d., 2018 m. Vytauto Didžiojo Universiteto Muzikos Akademijoje, Kaune.

 • Konkurse gali dalyvauti arfos ir alto specialybių atlikėjai gimę ne ankščiau kaip birželio 19 d. 1998 m. 

 • Konkurso organizatoriai gali prašyti dokumento, įrodančio dalyvio amžių.

 • Konkursas yra atviras - jame gali dalyvauti ir užsienio šalių jaunieji atlikėjai, taip pat užsienyje gyvenantys Lietuvos išeiviai.

 • Konkurso perklausos ir baigiamieji koncertai, organizatoriams leidus, gali būti transliuojami per radiją ir televiziją, internetu ar kitais būdais, įrašomi į garso, vaizdo ar kino juostas, plokšteles, kompaktines kasetes, kompaktines plokšteles, kitus informacijos laikmenas be papildomo mokesčio Konkurso dalyviams.

 • Konkurso dalyvių atvaizdai bei anketose pateikti duomenys gali būti panaudojami su konkursu susijusioje spausdintoje ar internetinėje medžiagoje

 • Dalyvių pasirodymą vertina komisija. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.

 • Lietuvos išeiviai konkurso organizatoriams turi pateikti paraišką e-paštu iki  2018 vasario 1 d.

 • Lietuvos išeiviai dalyvauja atrankiniame ture, su paraiška atsiųsdami  kandidato vaizdo įrašą (vaizdo įrašą prašome persiųsti viena iš bylų persiuntimo paslaugų, pvz. wetransfer.com). Vaizdo įraše turi būti konkurso programos  kūriniai ir jo trukmė maždaug žemutinė atitinkamai amžiaus grupei nurodyta laiko riba. Draudžiama vaizdo įraše kūrinius redaguoti ir montuoti, tačiau atskiri kūriniai gali būti įrašyti skirtingu laiku ir skirtingoje vietoje.

 • Kandidatams apie jų paraiškos priėmimą ar atmetimą bus pranešta iki 2018 m. vasario 15 d.

 • Dalyviai atvyksta ir registruojasi į konkursą šiuo adresu:

  Vytauto Didžiojo Universiteto Muzikos Akademija

  V. Čepinskio g. 5, Kaunas 46257. 

       Tel. numeris:  +370 68584258   PRODEKANĖ DOC. DR. DAIVA BUKANTAITĖ

 

Už papildomą mokestį konkurso organizatoriai suteiks profesionalaus koncertmeisterio paslaugas.

 Vienos repeticijos kaina 30 Eur. 

 

 

 

Amžiaus kategorija ir programos trukmė:

 

 

 • A - dalyviai gimę 2006.06.19, ir vėliau - nuo 10 iki 15 min.

 • B - dalyviai gimę 2002.06.19, ir vėliau - nuo 15 iki 20 min.

 • C - dalyviai gimę 1998.06.19, ir vėliau - nuo 20 iki 30 min.

 

 

Visi kūriniai atliekami mintinai.

Pianistai atlieka kūrinius solo, stygininkai solo arba su fortepijoniniu akompanimentu.

 

 

 

bottom of page