B. Dvarionas. Mažoji siuita. Atl. Aldona Dvarionaitė

Preliudas a - moll

Valsas a - moll

Malūnėlis

Valsas g - moll

Mažoji rapsodija

Tema ir variacijos

Noktiurnas c- moll

Šokis (skudučių stiliumi)

B. Dvarionas. Žiemos eskizai. Atl. Balys Dvarionas

Pirmosios snaigės

Su rogutėm nuo kalniuko

Apsnigtas miškas

Senio besmegenio susimąstymas

Čiuožykloje

Paukšteliai žiemą

Naujieji metai

B. Dvarionas. 24 pjesės fortepijonui 1

1. Sonatina C - dur

2. Legenda. Atl. Aldona Dvarionaitė

3. Serenada

4. Šokis. Atl. Justas Dvarionas

5. Lopšinė. Atl. Justas Dvarionas

6. Humoreska. Atl. Justas Dvarionas

7. Elegija. Atl. Balys Dvarionas

8. Impromtu. Atl. Justas Dvarionas

9. Etiudas. Atl. Justas Dvarionas

10. Gavotas. Atl. Justas Dvarionas

11. Scherzino

B. Dvarionas. 24 pjesės fortepijonui 2

12. Mazurka

13. Groteska

14. Noktiurnas. Atl. Aldona Dvarionaitė

15. Rondino

16. Prie senos varpinės. Atl. Justas Dvarionas

17. Ekvilibristo šokis

18. Sonatina gis - moll. Atl. Justas Dvarionas

19. Intermezzo 1 (polka)

20. Liūdesys. Atl. Aldona Dvarionaitė

21. Preliudas B - dur. Atl. Aldona Dvarionaitė

22. Albumo lapelis

23. Intermezzo 2

24. Menuetas. Atl. Justas Dvarionas

B. Dvarionas. Albumas smuikui 1

1. Impromtu. Atl. Jurgis Dvarionas - smuikas, Balys Dvarionas - fortepijonas

2. Adagio. Atl. Aistė Dvarionaitė - smuikas, diriguoja -Vytautas Lukočius

3. Allegro giocoso "Atgijusi freska". Atl.  Jurgis Dvarionas - smuikas, Balys Dvarionas - fortepijonas

B. Dvarionas. Albumas smuikui 2

1. Pezzo elegiaco "Prie ežerėlio". Atl. Aistė Dvarionaitė - smuikas, diriguoja -Vytautas Lukočius

2. Scherzino. Atl. Aistė Dvarionaitė - smuikas, Justas Dvarionas - fortepijonas

3. Elegia canzonetta

4. Meditation

B. Dvarionas. Koncertas fortepijonui Nr. 1 g - moll

1. Moderato. Atl. Aldona Dvarionaitė (fortepijonas), diriguoja Balys Dvarionas

2. Vivo e furioso. Atl. Aldona Dvarionaitė (fortepijonas), diriguoja Balys Dvarionas

3. Lento. Allegro ma non troppo. Atl. Aldona Dvarionaitė (fortepijonas), diriguoja Balys Dvarionas

Balys Dvarionas. Koncertas fortepijonui ir

kameriniam orkestrui Nr. 2, e-moll  

1. Allegro moderato. Atl. Justas Dvarionas (fortepijonas), diriguoja Vytautas Lukočius

2. Dolente. Atl. Justas Dvarionas (fortepijonas), diriguoja Vytautas Lukočius

3. Allegro molto. Atl. Justas Dvarionas (fortepijonas), diriguoja Vytautas Lukočius

Balys Dvarionas. Koncertas smuikui ir orkestrui, h-moll 

Balys Dvarionas. Pjesės