top of page
KONKURSAS
TVARKARAŠTIS
2016 m. VERT. KOMISIJA
ANKSTESNI KONKURSAI

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos salė

Loreta Jonavičienė

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos direktorė, lietuviškos muzikos ansamblio „Kupolė“ vadovė.
Gimė Klaipėdoje. 1980 m. baigė Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą, kanklių specialybę. 1984 m. – Lietuvos Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose kultūros – švietimo darbuotojo, liaudies instrumentų orkestro vadovo specialybę. 1984–1986 metais – Lietuvos Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto stažuotoja (simfoninis dirigavimas). Nuo 1984 m. – Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos dėstytoja, 1986–1989 m. – Klaipėdos m. vykdomojo komiteto kultūros sk. vyr. metodininkė. 1990–1992 m. Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos direktoriaus pavaduotoja auklėjimo reikalams. 1992–2005 direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nuo 2005 – konservatorijos direktorė, 2003–2004 – Klaipėdos Valstybinės kolegijos dėstytoja. Klaipėdos m. LIONS klubo narė (1998–2005),  2003–2007 m. – labdaros ir paramos fondo „Laisva valia“ direktorė, 2008–2010) m. – Kretingos pranciškonų vienuolyno organizuojamo „Vilties bėgimo“ organizacinio komiteto koordinatorė, daugelio respublikinių ir tarptautinių projektų organizatorė, iniciatyvinių grupių narė.

 

bottom of page