KONKURSAS
TVARKARAŠTIS
2016 m. VERT. KOMISIJA
ANKSTESNI KONKURSAI
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1997

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos salė

Nacionalinio konkurso pianistų vertinimo komisija

 

 

Virginija Ruzgienė

1981 m.  baigė  Lietuvos  muzikos akademiją (prof. Kęstučio Grybausko klasė).

1993  m.      –   asistentūrą   -   stažuotę   Lietuvos    muzikos akademijos        fortepijono      katedroje   (prof.      Kęstučio Grybausko   klasė). Suteiktos koncertinio atlikėjo, dėstytojo, koncertmeisterio       ir      kamerinio      ansamblio     solisto kvalifikacijos.

Nuo 1981m.   dirba  Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijoje.

Nuo 1994 m. spec. fortepijono skyriaus vedėja.

Nuo  1998    m.   EPTA   (Lietuvos     fortepijono    pedagogų asociacija) viceprezidentė.

2006 m.         suteikta   mokytojo   -   eksperto    kvalifikacinė kategorija.

2007 m.  suteikta  koncertmeisterio-eksperto    kvalifikacinė kategorija.

2004 m.   tarptautiniame pianistų, kamerinių, fortepijoninių ansamblių  konkurse  “Muzika be  sienų”  laimėtas    GRAND PRIX.  Spec.   fortepijono  klasėje mokėsi 34 moksleiviai ( 9 – tarptautinių ,   25 -  respublikinių   konkursų    laureatai     ir diplomantai).

Dalyvauja    įvairių    konkursų   vertinimo   komisijos darbe. Organizuoja   jaunųjų     pianistų   konkursus   ir    mokytojų metodinius seminarus. Pati veda atviras pamokas ir  ruošia moksleivius   aukšto  meistriškumo    atviroms   pamokoms. Aktyviai dalyvauja Lietuvos koncertiniame gyvenime.