KONKURSAS
TVARKARAŠTIS

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos salė

2016 m. VERT. KOMISIJA
ANKSTESNI KONKURSAI
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1997

Nacionalinio konkurso stygininkų vertinimo komisija

 

Jurgis Dvarionas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanitarinių  mokslų  daktaras,  LMTA  styginių instrumentų katedros profesorius. Su pagyrimu baigė Maskvos P. Čaikovskio konservatoriją  (1965m.)  ir aspirantūrą  (1969m.). Koncertavo daugelyje Europos šalių, JAV, buvusioje Sovietų Sąjungoje, yra lietuvių kompozitorių kūrinių  smuikui  pirmasis  atlikėjas  ir  redaktorius.  Per  beveik pusę amžiaus  besitęsiantį   pedagoginį   darbą  profesorius   išugdė  daug smuikininkų,  kurių  tarpe  virš dvidešimties nacionalinių ir tarptautinių  konkursų  laureatų.  Aukščiausio  meistriškumo  pamokas  dėstė Paryžiaus, Berlyno, Kopenhagos, Malmo, Varšuvos, Maskvos aukštosiose  muzikinio lavinimo institucijose. Nuolat kviečiamas į tarptautinių  konkursų vertinimo komisijas. Jurgis Dvarionas yra vienas iš kultūrinio  Lietuvos  gyvenimo  formuotojų,  tarptautinių  B. Dvariono, J. Heifetzo (Vilnius)  ir A. Glazunovo  (Paryžius)   smuikininkų  konkursų organizatorius.