Jurgis Dvarionas

 

Jurgis Rimas  Dvarionas  su pagyrimu  baigė Maskvos P.Čaikovskio konservatoriją (1965 m.) ir aspirantūrą (1969 m.). Nuo 1969 m.  pradėjo dirbti Lietuvos  valstybinėje konservatorijoje.  1973 m. Maskvos P.Čaikovskio  konservatorijoje apsigynė disertaciją "Lietuvių  kompozitorių smuiko koncertai",  už kurią Mokslo  Taryba suteikė  menotyros  kandidato laipsnį. Yra šešių  pianistų  ir   stygininkų  mokslinių-metodinių   konferencijų  (1975-1985 m.m.)  organizatorius  bei pranešimų  tezių sudarytojas ir redaktorius. 1981 m. suteiktas docento mokslinis vardas. Nuo 1983 m. yra Lietuvos kompozitorių sąjungos narys. Buvo LKS kritiku, muzikologų sekcijų pirmininku  bei valdybos nariu. Yra publikavęs per šimtą recenzijų ir straipsnių. 1992 m. suteiktas profesoriaus mokslinis vardas.

Jurgis  Rimas  Dvarionas  tris  dešimtmečius  (1965-1995 m.m.)  daug koncertavo  Europos  šalyse, JAV,  buvusioje Sovietų Sąjungoje. Yra išleidęs eilę plokštelių bei įrašęs savo atliekamų kūrinių Vilniaus, Maskvos, Varšuvos, New York'o, Madrido radijo stotyse. Yra lietuvių kompozitorių kūrinių smuikui pirmasis atlikėjas ir redaktorius, daugelio transkripcijų smuikui ir fortepijonui autorius.

Per  pusę  amžiaus  besitęsiantį  pedagoginį darbą  profesorius  išugdė daug  smuikininkų,  tarp  kurių -  virš dvidešimties nacionalinių   ir    tarptautinių   konkursų    laureatų.   Aukščiausio   meistriškumo    pamokas  pravedė Paryžiaus, Berlyno, Kopenhagos,  Malmo, Varšuvos,  Maskvos  aukštosiose  muzikinio  lavinimo  institucijose.  Dėstė  tarptautiniuose vasaros seminaruose  "Gintarinė svetainė" Lietuvoje,  muzikos universitetuose Graikijoje, interpretacinio meistriškumo kursuose Lenkijoje.   Nuolat   kviečiamas į   įvairiose   šalyse   vykstančių   smuikininkų  konkursų  vertinimo komisijas, Jurgis Rimas Dvarionas  taip pat yra ir vienas iš  kultūrinio Lietuvos gyvenimo formuotojų. 1989-1998 m. buvo Lietuvos kultūros fondo pirmininku, yra tarptautinių B.Dvariono, J.Heifetz'o (Vilnius) ir A.Glazunovo (Paryžius) smuikininkų konkursų iniciatorius ir organizatorius.