top of page

Konkurso sąlygos

X tarptautinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkursas vyks 2016 m. balandžio 23 –30 dienomis Vilniuje.

Konkurse gali dalyvauti jaunieji pianistai ir smuikininkai, gimę ne anksčiau kaip 1996 06 19.

Konkurso dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes:
A – dalyviai, gimę 2004 06 19 ir vėliau
B – dalyviai, gimę 2000 06 19 ir vėliau
C – dalyviai, gimę 1996 06 19 ir vėliau

Vertinimo komisija turi teisę nutraukti dalyvio, viršijusio nustatytą laiką, pasirodymą.
1-ame ir 2-ame turuose pianistai atlieka kūrinius tik solo, smuikininkai solo arba su fortepijono akompanimentu. Visi kūriniai atliekami mintinai. Konkurso turai yra vieši.

1-o ir 2-o turų atlikėjų pasirodymų eilės tvarka nustatoma pagal dalyvių amžių nuo jauniausio iki vyriausio. 3-o turo atlikėjų pasirodymų eilės tvarką nustato konkurso organizatoriai kartu su orkestro vadovu.

Konkurso organizatoriai turi visas teises į konkurso turų bei baigiamojo koncerto įrašus visais dabarties ar būsimais garso, vaizdo, skaitmeniniais ar kitokiais įrašo būdais radijo, internetines, skaitmenines ir/ar TV transliacijas, taip pat ir komercinį šių įrašų panaudojimą be apmokėjimo konkurso dalyviams.

Visi konkurso dalyviai dalyvauja atrankiniame ture, su paraiška atsiųsdami kandidato vaizdo įrašo YOUTUBE nuorodą. Vaizdo įraše turi būti kūriniai ir iš 1-o, ir iš 2-o turo ir jo trukmė 10–15 min. Draudžiama vaizdo įraše kūrinius redaguoti ir montuoti, tačiau atskiri kūriniai gali būti įrašyti skirtingu laiku ir skirtingoje vietoje.

 

Konkurso dalyvių grojimą, pateiktą vaizdo įraše, vertins XIX nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso vertinimo komisijos.

Lietuvos atlikėjai gali dalyvauti IX tarptautiniame Balio Dvariono konkurse atrinkti bendra tvarka pagal vaizdo įrašą, arba gavę XIX nacionalinio Balio Dvariono konkurso vertinimo komisijos kvietimą.

Stojamasis dalyvio mokestis yra: A amžiaus grupei - 60 Eur, B amžiaus grupei - 80 Eur, C amžiaus grupei - 100 Eur. Dalyvio mokestis turi būti įmokėtas iki 2016 m. sausio 31 d. ONLINE registracijos metu (Paysera, kreditine kortele). Galima mokestį sumokėti banko pavedimu iš anksto, bet tokiu atveju reikia išsaugoti pavedimo kopiją pdf, jpg arba jpeg formatu, kurioje turi būti nurodytas pilnas konkursanto vardas.

Mokant banko pavedimu konkurso stojamojo mokesčio įmoka pervedama:


Bankas: AB SEB bankas
Gavėjo vardas: VšĮ Natu knygynas

GAVĖJO KODAS: 125818312
IBAN: LT067044060001587589

 

Stojamasis dalyvio mokestis negrąžinamas.

 

Registruojantis ONLINE dalyvis turi pateikti:
• gimimo liudijimo arba tapatybės kortelės, arba paso kopiją, kur matomas pareiškėjo vardas ir pavardė bei gimimo data;
• sumokėtą stojamąjį mokestį patvirtinantį dokumentą (jei mokėjo pavedimu);
• trumpą biografiją (iki 200 žodžių);
• konkurso repertuarą;
• portretinę nuotrauką png, jpg, jpeg formatu, dydis 3 MB;
• kandidato vaizdo įrašo YOUTUBE nuorodą.

 

Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2016 m. sausio 31 d. Rekomenduojama paraiškas teikti elektronine forma (veiks nuo 2015 gruodžio mėn. pradžios).

Kandidatams apie jų paraiškos priėmimą ar atmetimą bus pranešta iki 2016 m. kovo 1 d.

 

Konkurso organizatoriai norintiesiems siūlo profesionalius koncertmeis- terius už papildomą mokestį. Vienos repeticijos kaina – 30 Eur.

Dalyviai turi atvykti į Vilnių ir registruotis konkurso sekretoriate adresu:

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla
T. Kosciuškos g. 13, Vilnius.

2012 m. Grand Prix laimėtoja Yukine Kuroki (Japonija) D. Matvejevo nuotrauka

bottom of page